Healthy Seed

冷靜隔離處理扭計哭鬧收藏

冷靜隔離處理扭計哭鬧分享

品格管教 | 2至3歲,3至6歲

資深註冊社工黃家嘉(KaKa)提供

冷靜隔離處理扭計哭鬧

17.02.2023

慈慧幼苗早年與Viu TV合作製作的真人Show《超級奶爸》,內容是分享如何處理經常發生在 2至6歲幼兒身上的不當行為,每集個案會以大學實證研究的「HOPE-20教兒樂家長培訓課程®」作為藍本,帶出正確的育兒概念,展示專業和實用的湊仔良方。

 

第一集的小主角 - 靖靖情緒經常反覆不定,表現激烈,媽媽學習使用「冷靜區」和「隔離區」策略,她堅持的教導,最終得到無限的欣慰。

 

靖靖性格活潑,有時為要立即得到眼前的玩具,會出手打人和搶掠玩具。於是,我們教媽媽Yoppy運用「預早協定」技巧,預先與靖靖說清楚期望的行為,對待小朋友要溫柔、禮讓。當日早段時間,靖靖與好朋友粒粒很融洽地玩玩具,他真的做到協定的行為。正當我們以為完成任務,可以收隊之際,卻突然出現一個「反高潮」。

 

媽媽請靖靖收拾玩具時,但過了預告時間,靖靖仍「耍手擰頭」,媽媽決定把玩具拿走,靖靖便開始情緒失控,媽媽便使用「冷靜區」,期望靖靖能靜下來,但結果是靖靖繼續不斷扭計,甚至踢椅子,大家都有點始料不及。於是,我們教媽媽進一步運用「隔離區」策略。這過程糾纏了一小時﹗真心欣賞媽媽的堅持和冷靜,靖靖雖然不斷扭計和離開椅子,但我發現他每次坐在椅子的時間已愈來愈長,似乎成效漸見。

 

當我以為一切都漸入佳境時,誰不知媽媽開始失去耐性,衝口而出﹕「你就繼續做「生氣王子」(相信是一本圖書的主角)啦﹗」此話一出,靖靖即時大叫﹕「我唔係﹗我唔做﹗」,情緒又再一發不可收拾﹗此時,媽媽心軟了,拖住靖靖的手。當時,我提醒媽媽說﹕「你幾時先會放手等佢自己學習冷靜?你係咪想佢每次發脾氣時你都拖住佢?」媽媽好似叮一聲明白咗,即時放手,雖然靖靖又即時叫喊,但媽媽真的下定決心要靖靖自己冷靜。

 

這一集令我亦深深體會到當家長使用「冷靜區」及「隔離區」時,家長堅定的態度是很重要的,因為Yoppy做到冷靜堅持,並不是在發洩情緒、不是在懲罰孩子,所以靖靖便學到自己冷靜了。很多時家長都想學迅速見到成效的管教技巧。而往往忽略了自己對管教技巧的掌握,要孩子學習改變行為是要家長的「時間」和「堅持」指導。

 

 

以上資料由慈慧幼苗教育主任(資深註冊社工)黃家嘉提供

 

© 2017 Healthy Seed

 

Healthy Seed