Healthy Seed
【育兒鬆一Zone】親子伴讀 建立親子關係最重要

【育兒鬆一Zone】親子伴讀 建立親子關係最重要收藏

【育兒鬆一Zone】親子伴讀 建立親子關係最重要分享

家庭關係 | 1至2歲,2至3歲,3至6歲

資深註冊社工黃家嘉(KaKa)提供

【育兒鬆一Zone】親子伴讀 建立親子關係最重要

15.07.2024

上星期與一班家長朋友聚會,有位喜歡show off的朋友分享她與子女親子伴讀的心得:「我每次同歲半嘅女女講故事時,佢好留心聽我講故事,會自動舉起食指,同我一齊指住本書,超有成功感!」

 

 追問之下,原來這位朋友一直都用普通話講故事給小朋友聽。大家好奇地問她原因何在。這位朋友理直氣壯地答:「廣東話同寫出來嘅書面語係有唔同,例如你會講『凳』,但寫出來係『椅子』,我唔想小朋友混淆同讀錯字,所以一直都用普通話來講故事。」當時,大家都很羨慕這位朋友,覺得很有道理,紛紛表示會回家「實證」。不過,我都有勸大家冷靜,指出伴讀的重點並非語文訓練,反而是親子關係。

 

 果然過了數天,大家在WhatsApp Group中訴苦了。

 

 朋友A說:「昨晚我用普通話同女女做親子伴讀,點知佢不斷打哈欠。佢從未試過有呢個反應,成個過程好唔專心,我覺得自己好失敗。」

 

 朋友B和應:「我都有同仔仔講故事,講到中間,佢話唔明我講咩,先發覺自己啲普通話原來好差。」

 

 大家你一言我一語,最後有朋友忍不住問這位朋友:「你大仔係唔係都鐘意聽你用普通話講故事?」

 

 過了一段時間,這位朋友終於回覆說:「K3嗰時佢有問過我點解唔用廣東話講故事,我就話因為我講普通話先好聽,唔係就唔講喇。佢話學校嘅老師都係講廣東話,講得好好,之後佢就無要求聽我講故事喇。」

 

 原來大家當日只知部份事實,大家又學了一課喇!

 

解說

就以上情景,家長要考慮孩子的年齡來選擇伴讀的重點。伴讀基礎應該是建立親子關係及培養閱讀興趣為主。如果孩子沒有興趣跟你伴讀,其他的學習目的,也不能達到。就如同情景中媽媽的長子般,不再聽媽媽伴讀。另外,家長亦需考慮自身的能力,如以上情景中的家長B,自己的語言能力表達欠佳,就不應執意去做,結果苦了自己,又苦了孩子。

 

父母每天忙碌工作或處理家務後,如果可以抽出五至十分鐘時間,在寧靜和輕鬆愉快的環境下,跟孩子生動演繹說故事,過程中,大家可以對故事的內容及情節,表達個人見解,加深彼此的了解,和諧溫馨的親子關係便能漸漸地建立起來。而孩子在父母的輔助下,從閱讀中獲取新奇和愉快的經驗,自然增加閱讀的興趣,樂於投入閱讀活動。父母每天如能定出固定時間跟孩子說故事,便能輔助孩子養成良好的閱讀習慣,對孩子及後自行閱讀學習奠下基礎。

 

 

© 2024 Healthy Seed 

 

Healthy Seed