Healthy Seed

嬰兒安全睡姿與環境   時刻緊記全靠你(菲律賓語)收藏

嬰兒安全睡姿與環境   時刻緊記全靠你(菲律賓語)分享

成長學習 | 0至12個月

合作伙伴衞生署家庭健康服務

嬰兒安全睡姿與環境 時刻緊記全靠你(菲律賓語)

27.03.2023

在【外傭實用資訊】欄目中,有多則由衞生署家庭健康服務提供,照顧嬰幼兒日常生活的影片或文章供外傭參考和學習,例如想知嬰兒安全睡姿與環境?立即看看影片。

 

家長們如果都想知道以上內容,可瀏覽以下中文版本的連結:

http://bit.ly/3FTg3KI

 

Titulo: Ang ligtas na posisyon sa pagtulog at kapaligiran ng sanggol Ikaw ang mangangalaga

 

Tagpagsalaysay: Ang ligtas na posisyon sa pagtulog at kapaligiran ng sanggol Ikaw ang mangangalaga

 

Hayaang matulog ang mga sanggol na nakatihaya

 

Matulog sa kanilang sariling higaan

 

Bihisan sila ng magaan at komportableng damit

 

Hindi nila kailangan ng mga unan

 

Iwanang walang kumot ang kanilang mga braso

 

Huwag maglagay ng anumang malalambot at mabalahibong bagay sa higaan

 

Huwag mag-iwan ng mga siwang sa pagitan ng kutson at ng higaan

 

Ang distansiya sa pagitan ng mga patayong bar ng higaan ay dapat mas mababa sa 6 cm

Ilagay ang higaan ng sanggol sa tabi ng kama ng mga magulang

 

Kung kailangan ninyong magtabi ng sanggol sa iisang kama dahil sa ilang rason, bigyan siya ng hiwalay na kumot; para sa sanggol na mababa sa 3 buwan, maaari mo siyang ilagay sa isang basket

 

Huwag uminom ng alkohol o droga kung nais mong matulog kasama ang mga sanggol.

 

Panatilihin na may mabuting bentilasyon at  komportableng temperatura.

 

Dapat walang sinuman ang naninigarilyo sa pamilya

 

Huwag iwanang mag-isa ang mga sanggol sa isang kama o sopa nang walang mga harang

 

Panghuli, ang pagpapasuso ay kayang pumrotekta laban sa SID (sudden infant death syndrome sa subtitle), pagkatapos padedehin at padighayin ang mga sanggol, ilagay sila sa higaan kapag mukha silang inaantok.

 

Nakakatulong ito sa kanilang magdebelop ng magandang kaugalian sa pagtulog.

 

Mangyaring bumisita sa www.fhs.gov.hk

 

 

 

 

以上影片由衞生署家庭健康服務提供

 

 © 2023 Healthy Seed

 

 

Healthy Seed