Healthy Seed

復活節吹氣兔兔好玩又易做收藏

復活節吹氣兔兔好玩又易做分享

家庭關係 | 1至2歲,2至3歲,3至6歲

香港藝術導師發展協會導師Zoe Leung示範

復活節吹氣兔兔好玩又易做

28.03.2024

小朋友有沒有試過在膠手套上畫畫?吹漲膠手套?現在是好時機。香港藝術導師發展協會導師Zoe Leung示範的吹氣兔兔小玩意製作簡單,利用舊的膠手套、紙杯及飲管等材料便可以做成,小朋友只要吹漲膠手套,兔子立即現身,好玩又有驚喜。過程中家長可以向小朋友解釋復活節的由來和故事;小朋友亦可以發揮創意,在膠手套及紙杯上隨意繪畫自己喜歡的圖案及貼上裝飾小物;加上用飲管吹漲兔子,有助小朋友訓練口部肌肉,一舉多得。在這個復活節假期,家長和小朋友一起動手製作這個小玩意,鬥快吹漲小兔兔。

 

材料及工具

膠手套                        1隻

紙杯                            1個

飲管                            1條

橡皮筋                        1條

白膠漿                        1支

油性馬克筆                數支     

剪刀                           1把

油粉彩                       數支

裝飾小物                   適量

 

步驟

步驟1:在紙杯上用油性馬克筆畫圖案,用油粉彩填色,並貼上貼紙或裝飾小物。

步驟2:家長在手上套上膠手套,讓小朋友利用油性馬克筆在膠手套上畫上兔子的五官和填色,待乾。

步驟3:將膠手套反轉,再分別將膠手套的拇指、中指及尾指打結,再將膠手套反轉正面。

步驟4:用剪刀在紙杯後面的中間位置刺一個小孔,再插入飲管。

步驟5:將膠手套套在紙杯杯口位置,便成。

 

小貼士

1. 採用白色、薄身的重用膠手套會較容易上色,亦可採用其他膠手套都,但要修剪成合適呎吋。

2. 如膠手套套在紙杯上出現鬆脫的現象,可綁上一條橡皮筋在紙杯口的位置。

3. 用剪刀在紙杯上輕力地刺一個小孔,小孔面積不要太大,以免吹漲膠手套時會泄氣。

4. 最好用油性馬克筆在膠手套上畫畫,因為水性馬克筆會較易脫色。

 

 

以上資料由香港藝術導師發展協會導師Zoe Leung提供

網址: www.hktada.com

特別鳴謝:慈慧幼苗義工林芊蕙之兒子馬健熙參與拍攝

 

© 2024 Healthy Seed

 

 

 

Healthy Seed