Healthy Seed

水果對對碰小遊戲收藏

水果對對碰小遊戲分享

家庭關係 | 3至6歲

專家團隊提供

水果對對碰小遊戲

06.07.2018

今次介紹改良版「碌波子」親子手工小遊戲!家長同小朋友只需要用2個廁紙筒加1個紙皮盒,就能訓練小朋友手眼協調同解難能力,更可提升親子親密度,齊齊試做啦!

 

材料:

波子                                                                                                   1粒

厠紙筒                                                                                               2 個

紙皮盒蓋                                                                                             1個

紙樣(*可於慈慧幼苗育網頁「育兒工具」中下載 )                                    2張

顏色紙                                                                                                數張

剪刀                                                                                                    1把

雙面膠紙                                                                                             少量

膠水                                                                                                    少量

 

步驟:

步驟1:先把2個厠紙筒分別切割成3個圈,總共6個,再用顏色紙包裹着。

步驟2:剪出水果圖案和水果英文字的紙樣,用膠水貼合。

步驟3:用雙面膠紙將6款不同水果的紙樣,分別貼在6個厠紙筒圈上。

步驟4:用顏色紙裝飾紙皮盒外面,貼上花花圖案作裝飾。

步驟5:用雙面膠紙將6個厠紙筒圈隨意地貼在紙皮盒蓋內。

步驟6:在紙皮盒內,用雙面膠紙貼上花草紙樣作障礙物便完成。

 

玩法:

‧在紙皮盒蓋內放入一粒波子,小朋友要在指定時間,例如:5分鐘內,設法令波子通過障礙物,穿越附有水果名稱的厠紙圈內。

‧過程中,小朋友將紙皮盒作不同角度的轉動,有助加強手眼協調的作用。

‧每當波子穿越水果厠紙圈時,父母可以與小朋友一起朗讀貼在上面的水果英文生字,增加學習趣味,同時提升親子溝通。

‧如想增加玩法的難度,可以在紙皮盒蓋內加入更多花草紙樣作障礙物。

 

請於網頁下載紙樣:https://bit.ly/2J0aPwv

Healthy Seed