Healthy Seed

配方奶的沖調和餵哺方法(菲律賓語)收藏

配方奶的沖調和餵哺方法(菲律賓語)分享

成長學習 | 0至12個月

合作伙伴衞生署家庭健康服務

配方奶的沖調和餵哺方法(菲律賓語)

27.03.2023

在【外傭實用資訊】欄目中,有多則由衞生署家庭健康服務提供,照顧嬰幼兒日常生活的影片或文章供外傭參考和學習,例如想知怎樣沖調配方奶和餵哺嬰兒的方法?立即看看影片。

 

家長們如果都想知道以上內容,可瀏覽以下中文版本的連結:

 

http://bit.ly/3lM0duw

 

 

 

Titulo: Paano Maghanda ng Infant Formula at Pakainin ang Iyong Sanggol

 

Tagapagsalaysay:  Paano maghanda ng infant formula at pakainin ang iyong sanggol

 

Tagapagsalaysay:  Ang wastong paghahanda ng pagkain formula ay napakahalaga sa nutrisyunal na pag-inom ng mga sanggol at pinapababa ang impeksyon na dulot ng baktirya.

 

Pamagat:  Paghahanda ng Infant Formula

 

Tagapagsalaysay:  Paghahanda ng Infant Formula

 

Eksena:  Pinaandar ni Daddy ang de-kuryenteng takure upang pakuluin ang tubig

 

Sub-heading:  Pakuluin ang Tubig

 

Tagapagsalaysay:  Una, pakuluin ang tubig-gripo. Kapag gumagamit ng isang de-kuryenteng takure, hintayin hanggang sa awtomatikong ma-off ito.Pagkatapos ay iwanan ang tubig doon upang para lumamig nang hindi hihigit sa 30 minuto, nang sa gayon ang huling temperatura ng tubig ay hindi mas bababa sa 70 ° C.

 

Eksena:  Gumagamit si Daddy ng tuwalya upang linisin ang paghahandaang lugar at hinugasan ang kamay gamit ang sabon at tubig.

 

Pagkatapos ay pinatuyo ang kanyang mga kamay gamit ang malinis na tuwalya.

 

Sub-heading:  Linisin at i-disinfect ang lugar

 

Tagapagsalaysay:  Linisin ang lugar kung saan ka maghahanda ng pagkain.

 

Sub-heading:  Linisin ang iyong mga kamay

 

Tagapagsalaysay:  Pagkatapos, hugasang mabuti ang iyong mga kamay ng sabon at tubig at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya.

 

Eksena:  Kinuha ni Daddy ang bote mula sa steriliser ng bote at ipinagpag ang tubig.

 

Tagapagsalaysay:  Kunin ang bote mula sa steriliser ng bote at ipagpag ang anumang sobrang tubig mula sa bote at teat. Banlawan ng pinakuluang tubig ang bote at teat kung naisterilisa na ang mga ito ng kemikal.

 

Eksena:  Nagbubuhos ng tubig si Daddy sa bote

 

Sub-heading:  Magbuhos ng naaangkop na dami ng pinakuluang tubig (Hindi bababa sa 70 ° C)

 

Tagapagsalaysay:  Ibuhos sa bote ang naaangkop na dami ng pinakuluang tubig, na hindi mas bababa sa 70 ° C.

 

Eksena:  Kumuha si Daddy ng isang lata ng formula milk.

 

Sub-heading:  Maglagay ng tamang dami ng formula powder

 

Tagapagsalaysay:  Ilagay ang eksaktong dami ng formula powder sa tubig tulad ng inilalarawan sa label. Ang paglalagay ng labis na powder ay maaaring magdulot ng dehydration. Sa kabilang banda, ang hindi sapat na powder ay hahantong sa hindi sapat na nutrisyon.

 

Eksena:  Inilalabas ni Daddy ang scoop sa loob ng lata.

 

Pinuno niya ang scoop ng formula powder at pinantay ito gamit ang flat na gilid ng isang malinis at tuyong kutsilyo.

 

Tagapagsalaysay:  Lagyan ang formula powder ang scoop na nakalagay sa lata. Pantayin ito gamit ang flat na gilid ng isang malinis at tuyong kutsilyo. Huwag idiin ang powder pababa.

 

Eksena:  Ikinakabit ni Daddy ang teat at ang takip sa bote.

 

Tagapagsalaysay:  Ikabit ang teat at ang takip sa bote.

 

Eksena:  Inaalog o iniikot ni Daddy ang bote hanggang sa matunaw nang lubusan ang powder.

 

Sub-heading:  Alugin upang matunaw ang powder

 

Tagapagsalaysay:  Alugin o paikutin ang bote nang marahan hanggang sa matunaw nang lubusan ang powder.

 

Eksena:  Inilalagay ni Daddy ang ibabang kalahati ng bote sa ilalim ng umaagos na tubig-gripo; inilalagay ni Daddy ang ilalim na kalahati ng bote sa isang palanggana ng malamig na tubig.

 

Sub-heading:  Palamigin ang gatas

 

Tagapagsalaysay: Pagkatapos, palamigin agad ang gatas sa temperaturang angkop para ipainom. Ilagay ang ibabang kalahati ng bote sa ilalim ng nakabukas na gripo o ilagay ito sa isang palanggana ng malamig na tubig.

 

Eksena:  Pinatutuyo ni Daddy ang labas ng bote gamit ang isang malinis na tuwalyang papel.

 

Tagapagsalaysay:  Pagkatapos, patuyuin ang labas ng bote.

 

Eksena:  Pinatutulo ni Daddy ang ilang patak ng gatas sa kanyang pulsuhan upang subukan ang temperatura.

 

Sub-heading:  Subukan ang temperatura

 

Tagapagsalaysay:  Magpatulo ng ilang patak ng gatas sa iyong pulsuhan upang matiyak na ang temperatura ay angkop para ipainom.

 

Pamagat:  Pagpapakain sa Iyong Sanggol gamit ang Bote

 

Tagapagsalaysay:  Pagpapakain ng Iyong Sanggol gamit ang Bote

 

Eksena:  Kinakarga ni Daddy ang sanggol

 

Tagapagsalaysay:  Kapag nagpapakain, kargahin ang iyong sanggol, na ang kanyang ulo ay mas mataas kaysa sa kanyang katawan.

 

Eksena:  Itinatagilid ni Daddy ang bote at marahang idinadampi ang teat sa bibig ng sanggol.

 

Tagapagsalaysay:  Marahang idampi ang teat sa bibig ng iyong sanggol at ibabaling niya ang kanyang ulo rito.

 

Sub-heading:  Itagilid ang bote

 

Tagapagsalaysay:  Panatilihing nakatagilid ang bote upang mapunta ang gatas sa teat. Iniiwasan nito na makalunok ng hangin ang iyong sanggol habang sumususo.

 

Eksena:  Nagpapakita ang sanggol ng mga palatandaan ng kabusugan

 

Sub-heading:  Itigil ang pagpapakain kapag nagpapakita na siya ng mga palatandaan ng kabusugan

 

Tagapagsalaysay:  Itigil ang pagpapakain kapag ang iyong sanggol ay nagpapakita ng mga palatandaan ng kabusugan, halimbawa, kapag bumabagal ang kanyang pagsuso, kung tumigil na siya sa pagsuso o umiiwas sa bote.

 

Eksena:  Gatas na natira sa bote

 

Sub-heading:  Itapon ang natitirang gatas

 

Tagapagsalaysay:  Dapat na itapon ang natitirang gatas. Huwag gamiting muli ang hindi naubos na gatas. Huwag na huwag iwanang dumidede nang mag-isa  ang iyong sanggol na tinutukuran lang ang bote ng tuwalya o unan. Maaari itong humantong sa pagkasakal o pagtaas ng panganib na hindi makahinga.

 

Eksena:  Larawan ng bulok na ngipin

 

Sub-heading:  Bulok na ngipin

 

Tagapagsalaysay:  Ang pagtulog na may bote sa bibig ay maaaring humantong sa pagkakabulok ng ngipin kalaunan.

 

Pamagat:  Pagpapadighay ng Iyong Sanggol

 

Tagapagsalaysay:  Pagpapadighay ng iyong sanggol

 

Eksena:  Kapag maubos na ng sanggol ang gatas, kakargahin siya ni Daddy.

 

Tagapagsalaysay:  Padighayin ang iyong sanggol kapag maubos na niya ang pagkain. Maaari nitong maiwasan na sumuka siya ng gatas pagkatapos painumin. Maaari mo rin siyang padighayin kapag tumitigil siya sandali habang pinapakain. May dalawang paraan upang magdighay:

 

Eksena:  Patayong hinahawakan ni Tatay ang sanggol at inalalayan ang ulo nito sa kanyang balikat nang dahan-dahang tinatapik o hinahagod ang likod nito.

 

Tagapagsalaysay:  Kargahin ang iyong sanggol nang tuwid, at alalayan ang ulo niya sa iyong balikat habang marahang tinatapik-tapik o hinahagod ang likod niya nang ilang minuto.

 

Eksena:  Pinauupo ni Daddy ang sanggol sa kanyang kandungan at inaaalalayan ang dibdib at ulo niya gamit ang isang kamay habang marahang tinatapik-tapik o hinahagod ang likod niya gamit ang kabilang kamay.

 

Tagapagsalaysay: Bilang alternatibo, paupuin ang sanggol sa iyong kandungan, alalayan ang dibdib at ulo niya gamit ang isang kamay habang marahang tinatapik-tapik o hinahagod ang likod niya gamit ang kabilang kamay nang ilang minuto.

 

Eksena:  Pinapanatili ni Daddy na nasa tuwid na posisyon ang sanggol.

 

Tagapagsalaysay:  Pagkatapos ng pagpapakain, ang pagkarga sa iyong sanggol at pagpapanatili sa kanya sa tuwid na posisyon sa loob nang 10 hanggang 20 minuto ay nakakaiwas na sumuka siya ng gatas.

 

Katapusang Shot:  Logo ng Department of Health

 

Pagmamay-ari ng Department of Health ang copyright ng digital video na ito.

 

Ang digital video na ito ay ginawa para lamang sa di-komersyal na paggamit.

 

Hindi ito dapat rentahan, ibenta o kung hindi kaya ay gamitin para sa mga hangaring kumita.

 

Ginawa noong 2015

 

 

 

 

以上影片由衞生署家庭健康服務提供

 

 

© 2023 Healthy Seed

 

 

Healthy Seed