Healthy Seed
兩兄弟食飯玩及傾計

3至6歲

Healthy Seed收藏

分享

Healthy Seed

Lily

哥哥今年6歲,弟弟5歲,但每次食飯好唔專心,食食下落地、兩兄弟掛住玩或者傾計,一餐飯要用1個鐘先可以完成。嘗試用預早協定,要安靜坐定定食飯,若然落地或玩,就會收走食物,無得食,最大問題是爸爸及奶奶覺得食飯是交流時間,係可以傾住計食飯...但我覺得咁會食好耐。好氣餒,全屋人覺得好要求高...次次無事搵野管

兩兄弟食飯玩及傾計

慈慧幼苗社工團隊

解答日期:11.01.2018

就管教不一致的問題,建議媽媽找一個合適時機與爸爸及奶奶商討,或個別地跟他們討論,表達媽媽的看法之餘,藉此了解對方的觀點,透過交流達至共識。

 

就吃飯這情況來說,可能適量的分享交流會有助提升家人的感情,但要注意孩子的餐桌禮儀,也不宜讓他們一邊吃飯、一邊跑來跑去玩。

 

家長可先跟爸爸及奶奶達至共識,如:孩子可以在吃飯時交談分享,但不可在桌上玩,也不可落地玩,直至該餐完成。並且訂下飯餐的時間,逾時便要收拾,不能再吃。

 

當與爸爸及奶奶達到共識後,媽媽再跟孩子訂立吃飯的規矩,並且全家人遵守。

附件檔案 12.5 MB

最新解答問題

Healthy Seed