Healthy Seed
急...仔仔好抗拒媽媽

3至6歲

Healthy Seed收藏

分享

Healthy Seed

Mum

剛3歲,兩公婆都要返工,小朋友已返全日。一向較鍾意同爸爸玩(爸爸每天接送,假日父母一齊玩),但只同媽媽時會聽話同定,都開心。 最近,突然好唔鍾意同媽媽一齊,特登唔叫媽媽,跟媽媽一起時會吵要爸爸,好驚咁,故意講"爸爸錫,聽爸爸話",問同邊個一齊,又話爸爸,唔俾媽媽抱,唔拖手 好傷心,因為媽媽都無做過咩,又無打無其他,同佢講媽媽唔開心佢唔反應,只覺得佢好怕同媽媽一齊,好似媽媽係第三者,唔想無爸爸咁 是否正常的,點算好? 好傷心 *屋企無家庭問題,媽媽無第二胎*

急...仔仔好抗拒媽媽

慈慧幼苗專家團隊

解答日期:03.04.2018

這階段的幼兒,無論在智力、語言、社交、情緒等各方面都在快速發展,尤其是他已上學,在教師指導及朋輩影響下,成長的速度較之前的更為明顯,家長不難發現他好像突然懂得什麼似的,這時候,家長對孩子的要求也可能會不自覺地提高,因此產生不少衝擊。但請記住,孩子年紀尚小,需要家長多點體諒、關懷和愛護。

 

根據媽媽的描述,兒子一向喜歡跟爸爸玩,或許是因為爸爸與兒子的溝通方式、玩時的投入程度、回應態度等等都讓兒子感到舒服、安全。

 

家長也可回想,最近生活上出現了哪些轉變,無論大小的轉變例如搬屋、升學、放長假、爸媽放工時間有變,甚至家長一句說話等等,都可能會影響到孩子的情緒。

 

如果兒子不願意跟媽媽分享,建議請爸爸幫忙,與兒子閒談中嘗試了解這些行為背後的原因,並告訴兒子媽媽的感受。在了解兒子的喜惡後,家長再相應地調整管教方法及相處方式,相信能有助改善親子關係。

 

建議家長設立親子時間,父母與兒子一起玩些簡單的桌上遊戲、煮飯仔等,透過遊戲時間讓兒子感受媽媽也很喜歡與他玩和很疼愛他。

 

孩子年紀尚小,剛學習說話不久,很多時並未清楚該說話的意思,家長也不用太介懷。建議家長採用正面積極的親職方法,多給兒子關注和讚賞,營造良好的親子氛圍。家長加油﹗

附件檔案 12.5 MB

最新解答問題

Healthy Seed