Healthy Seed
返學的分離焦慮

2至3歲

Healthy Seed收藏

分享

Healthy Seed

admin

女兒現在25個月大。之前上過分離班的play group ,頭2、3堂冇問題,但在第4堂出現扭計及哭鬧情況,並且因攞錯其他小朋友書包而被推倒及撞傷塊面。自此,一提到返學及經過學校附近,就即刻喊及不想返學,有時便會說好驚、我好驚返學⋯情況已持續了三個月。 最近,有另一間幼稚園邀請面試,但一去到學校門口即大喊及說要返屋企,唔想返學。無論我點安慰她,也不收聲⋯最後只好放棄了面試。 請問這樣是分離焦慮定心理陰影。我應該如何處理及幫助她?

返學的分離焦慮

慈慧幼苗教育心理學家團隊

解答日期:24.04.2018

幼兒與主要照顧者分離,難免會出現不安和焦慮,家長可參考以下一些建議: 1. 體諒孩子:幼兒上playgroup時遇上不愉快的經歷,家長要體諒和安撫她。家長不要假設她總是未可以自行上學,也不要用「你仲驚唔驚返學」等說話來試探她,否則可能令她更抗拒上學。 2. 愉快經驗:家長可與playgroup導師商量,為女兒製造多些愉快的學習經驗,例如選一些她喜歡的事物作教材、多讚賞她的表現等,慢慢提升她上學的動機。 3. 逐步分離:要幼兒一下子適應與媽媽的分離並不容易,建議採用逐步分離的方式,例如當幼兒上playgroup時,媽媽先陪伴她上一陣子;然後媽媽在課室門外等候,其間讓她知道媽媽在門外,但不用經常望着她;最後媽媽仍留在學校等候但不讓她看見,逐步延長分離的時間和距離。 4. 預告回來:當幼兒需要上課或與媽媽分離時,家長可強調「媽媽什麼時候就來接你」,預告將要回來的時間,例如:「你聽完老師講故事後媽媽就來接你了。」減輕幼兒的不安情緒。家人或導師不用刻意說「媽媽要走了」、「媽媽已經走了」之類的話。 5. 社交故事:當幼兒上playgroup時,給她拍些照片,拍下她與導師、同學互動的情況,以及課室環境,回家後以這些照片給幼兒講社交故事,一邊教她簡單的社交技巧,一邊加深她對學校環境和導師的認識,以減輕她的不安。 6. 安撫物:當幼兒上課時,給她一件安撫物,例如媽媽經常戴着的小手鏈,當幼兒看見這安撫物時,讓她想起媽媽,從而減低心中的不安情緒。 以上建議由教育心理學家提供

附件檔案 12.5 MB

最新解答問題

Healthy Seed