Healthy Seed
寶寶對媽咪髮型有意見?

1至2歲

Healthy Seed收藏

分享

Healthy Seed

Abigail

Hello! 我係全職媽媽, 女兒現在22個月,各方面發展正常。但佢每次見到媽媽唔紮辮就會好唔開心,會提示媽媽要紮辮,例如講「媽媽紮辮啦」或者「媽媽唔記得紮辮」。當我解釋媽媽今日唔想紮辮或者今日著呢套衫唔紮辮,佢會扁嘴,喊,不斷央求媽媽紮辮。 平時女兒都會因為媽媽唔滿足佢要求而唔高興,但當我解釋後佢通常都會接受媽媽唔可能滿足佢每個要求或者慾望,唯獨紮辮呢件小事令我覺得有點困擾(畢竟媽媽也有換髮型嘅權利吧). 我有嘗試過同佢讀關於換髮型或者剪頭髮嘅書,佢都好鍾意。身邊嘅人換髮型佢都OK。媽媽化妝無戴眼鏡佢會話「媽媽無戴眼鏡」,當我解釋咗媽媽戴隱形眼鏡後佢都唔會扭計。 請問究竟可以點樣幫女兒理解媽媽都可以唔紮辮?謝謝! PS 媽媽嘅頭髮只係及肩,黑色直頭髮,應該唔會造成太大驚嚇吧…

寶寶對媽咪髮型有意見?

慈慧幼苗教育心理學家團隊

解答日期:21.07.2018

尊重孩子的同時,家長也不能凡事順從,需建立明確的規範,讓幼兒知道,用哭鬧是不能得到想要的結果的。 1歲半至2歲期間,幼兒的自我開始萌芽,並逐漸達到自我發展的高峰期,此時他們的佔有慾會特別強,大多數時間只會依循自己的想法而行。從這個案看,幼兒認為媽媽一定要束髮,便一定要她束髮。 家長可嘗試跟孩子玩裝扮遊戲,先取出一個人形布偶,請幼兒替它解開辮子,然後替它梳頭,期間可以說一些讚賞的說話,讓幼兒慢慢地接受媽媽也可以不束髮。 有時候,家長的回應也是強化孩子行為的原因,建議家長不用太緊張,因為孩子現在正學習不同行為會形成的後果。 以上建議由教育心理學家及註冊幼兒導師提供

附件檔案 12.5 MB

最新解答問題

Healthy Seed