Healthy Seed
睡覺發夢

1至2歲

Healthy Seed收藏

分享

Healthy Seed

Annarosa Ng

阿仔22個月大,近來晚上睡覺時,時常講野,時笑時喊,喊比較多,昨晚更有扎醒情況,好似發惡夢,飲水又唔得,抱又唔得,最終開了細燈仔,才慢慢訓返,係咪我帶佢出街太多,但晚飯都是在家食,而且已經有睡前常規,睡覺時又會關燈播睡眠曲,為什麼還是會有這樣情況,好似發惡夢咁,真是唔明白

睡覺發夢

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系

解答日期:02.08.2018

小孩最小從兩歲起便會開始作惡夢,或叫覺醒混淆,三歲到六歲時會達到巔峰。但是隨著年齡的增長,作惡夢的次數會逐漸減少。作惡夢的真正原因沒有人知道,可能代表我們生活中正面對著一些壓力或挑戰。正因為如此,小孩作惡夢的次數會比較頻繁,因為這世界對他們來說充滿了新奇、古怪的東西;等到他們對生活有更多的掌控、更多的認知時,惡夢便會減少。

小朋友的腦部需要間歇地休息,若日間缺乏小睡或晚上太遲才睡,他就會「過度疲倦」,晚上將會更難入睡或者影響睡眠質素。他們通常在日間會表現出情緒不穩,晚上又經常醒來不願睡覺,當孩子有足夠的睡眠,發惡夢的次數便會減少。

22個月大的夜間睡眠時數約9~10小時,日間睡眠時數1~2時,睡眠總時數約10~12小時。這年紀的小朋友智能、社交和情緒發展逐漸增加,每日有新的事物和新的經歷。最好安排他有午睡時間,家長可細心向小朋友解釋定時睡覺的重要性,他會學習聆聽及明白的。

睡眠欠佳會令日間精神不振,兒童在學習、發展及行為上都會受影響。

家長說已有做睡前常規,睡覺時又會關燈播睡眠曲,小朋友若怕黑,可以在離睡床遠點位置放小夜燈,,當他們從睡夢中驚醒時,可以看到自己身在何處。給小孩一個安撫的物品;如他喜歡的布偶或毛巾。熟識的味道、熟識的觸感會讓小孩感到更安心。

以上提供的資料,只作參考用途!

以上資料由註冊護士整理,經香港大學名譽助理教授何寶琪醫生審批!

附件檔案 12.5 MB

最新解答問題

Healthy Seed