Healthy Seed
14個月男孩食飯問題

1至2歲

Healthy Seed收藏

分享

Healthy Seed

Winnie

囝囝14 個月, 近排開始唔鐘意食將爛飯和餸菜混和既糊仔, 要將爛飯和餸分開餵, 而且要自行決定食飯或那一樣的餸菜,有時甚至只吃飯不吃餸, 如不合心意會把食物吐出或用手撥開甚或發脾氣, 有時亦出現唔鐘意大人餵食要自己用手攞食物放入口中, 有時亦要看電視, 聽音樂或玩小玩具才能乖乖吃完一餐飯, 我應如處理? 這個年齡小孩未能完全聽懂和理解大人的指令和管教, 應放鬆一點還是強硬一點? 例如吃飯一定不可看電視 或不許小朋友按自己喜好選擇食飯或食甚麼餸?

14個月男孩食飯問題

慈慧幼苗專家團隊

解答日期:08.08.2018

幼兒踏入1歲後,隨着個人能力日漸提高,會慢慢變得有主見,也想測試自己的能力和限制,有些幼兒想要決定吃這個或吃那個,有些想要自行進食,這些都是常見現象,對於個案中的情況,我們有以下一些建議供家長參考:

1. 食物種類:幼兒突然不想吃糊仔,家長可以為他提供多一點的選擇,例如粥仔、通粉、意粉等,幼兒進食多元化的食物,有助建立對食物的興趣,自然能吸引他進食。1至2歲幼兒需要均衡營養飲食,包括穀物類、蔬菜水果、肉魚蛋豆、奶類等,家長應留意幼兒正餐及茶點的食物營養組合。

2. 自行進食:幼兒有意欲自行進食,家長不妨在食物和環境上加配合,提升他的自理能力。由於幼兒尚未能運用餐具,家長可為他準備一些拿着吃的小食(finger food),如蘋果條、甘筍條等;進食環境方面,家長可讓幼兒穿上圍裙或圍兜,或在進食的地方鋪上枱布,以便清理。家長也可以讓幼兒學習用匙羮進食,但同時家長手執另一隻匙羮,可以適時餵食或把食物放在他的匙羮中,讓他嘗試把食物放到自己的嘴裡。

3. 勿電視撈飯:根據美國兒科協會和台灣的一些研究,不建議2歲以下接觸電視,以免影響幼兒的智力、言語、體能等發展。家長宜為孩子建立合適的進食環境和習慣,例如飯桌上沒有令孩子分心的東西,不要邊看電視或玩玩具邊吃飯,定時進食。每次吃飯時先給他較少分量(如一般食量的1/3碗),當他吃完後再添食,這樣有助他獲得成功感和滿足感。

4. 注意出牙情況:幼兒14個月大,正值出牙階段,他可能會因為牙齦腫痛而不想進食。如果幼兒因為出牙而食慾不振,家長可準備一些比較涼爽的半流質食物或軟食給他,以減輕他進食時的不適。

讓幼兒在指定時間及位置進食,為他提供多元化、吸引的食物,避免讓他進食時看電視及玩耍,慢慢幫孩子建立良好的飲食習慣。家長加油

附件檔案 12.5 MB

最新解答問題

Healthy Seed