Healthy Seed
2歲仔仔,變到好似波士bb

2至3歲

Healthy Seed收藏

分享

Healthy Seed

Elaine

仔仔兩歲兩個月,近來變得好鍾意對大人發出指令。例如幫佢換片,佢會指定要爸爸或者媽媽,媽媽換到一半佢又話要爸爸換,其他事情亦如是。如果唔跟佢意思,佢會好唔合作甚至發脾氣。 近來家中細佬出世情況更嚴重。比較多時間指定要爸爸唔要媽媽,但有時亦都會掉轉。目前我哋多數都係依照佢意思去做,但係其實咁樣我哋擔心會令到佢習慣操縱大人,而且管教上都會增加左困難。其實我哋應該點樣處理呢啲情況? 謝謝解答!

2歲仔仔,變到好似波士bb

admin

解答日期:27.09.2018

孩子踏入兩歲,開始有自主活動的能力,喜歡追求獨立自主,因此日常生活中很多事情都想自己嘗試,這是幼兒成長必經的階段,家長無需過份擔心。

從家長以上的描述,我們建議若然爸爸媽媽不受空間和時間的限制,可以讓孩子選擇由爸爸還是媽媽協助換片,但換片過程中不用按孩子要求而換人,即使孩子哭鬧或發脾氣,只要堅持換片便可。如引用「教兒樂家長培訓課程」的內容,父母可嘗試運用「預早協定」的技巧,預先與孩子說清楚對孩子行為的期望,例如:「媽媽會替你換片,請你安靜合作。」,從而減少孩子的不良行為。

另外,上文亦提到弟弟出生後情況更為嚴重,家長可以留意與哥哥相處的親子時間是否因為弟弟出生而減少了,建議父母每天也抽時間單獨與孩子相處及進行親子談話,多了解孩子的需要。家長加油!

以上資料由慈慧幼苗註冊社工關愷恩提供

附件檔案 12.5 MB

最新解答問題

Healthy Seed