Healthy Seed
在公園被人"蝦“

3至6歲

Healthy Seed收藏

分享

Healthy Seed

Garfieldpo

試過幾次係公園被大過我仔既細路蝦,例如:無原故地唔準玩公園,唔同我仔玩。而我仔又好鍾意同小朋友玩,尤其是鍾意同大過佢既,但人地又嫌佢唔識玩,又嫌佢煩,我可以點教佢?安慰佢呢?

在公園被人"蝦“

慈慧幼苗專家團隊

解答日期:20.11.2018

3歲至6歲的幼兒在體能、知能、言語、社交情緒等各方面都在迅速發展,為日後上學作好準備。一般來說,幼兒過了3歲會開始跟其他小朋友玩,但也視乎個人性格、氣質、環境等因素。對於個案中幼兒的情況,我們有以下建議:

抒發感受:當幼兒想跟別人玩但被拒絕時,家長可先讓他抒發感受。如當下他有很大情緒,家長可先跟幼兒走到一旁,協助他冷靜,並引導他說出感受。

學習邀請:家長可以教孩子如何邀請別人與自己玩,例如有禮貌地問「可否和我一起玩?」但家長要明白,這階段的孩子也會喜歡與相熟的朋友玩,這樣可能會令其他小朋友難以加入,這也是很平常的事,要教導孩子即使被拒絕了也不用介懷,可以嘗試邀請遊樂場內其他小朋友玩。

當孩子入讀幼稚園接觸群體生活後,慢慢會學習如何與其他小朋友相處,家長不妨多跟幼兒溝通,了解他的社交生活,適時引導、鼓勵和安慰,並教他恰當地抒發情緒、表達自己的需要和感受。

附件檔案 12.5 MB

最新解答問題

Healthy Seed