Healthy Seed
仔仔由好痴媽媽到唔要媽媽…好傷心

2至3歲

Healthy Seed收藏

分享

Healthy Seed

Sum

仔仔而家2歲10個月,以前細個時佢係痴爸爸多d, 因為爸爸o係屋企既時間比我多,雖然我放工放假既時間9成都會陪佢。 直至我再次懷孕,因為一d原因要臥床休息,加埋產假,留o係屋企大半年時間,期間當然係日日都陪住仔仔。 喺我放左假冇幾耐之後,仔仔開始痴番我喇,講故事都指明淨係要媽媽講。 到我生左放產假時,仔仔都開始返n班,當時由於仲放緊產假,所以日日都係我親自接送仔仔。唔知係因為佢大個左,定返左學,佢變得更加痴我,做咩都係一定要搵媽媽,例如:換衫,飲奶,刷牙,訓覺…情況到我放完產假,返番工個幾月都冇變。 由於仔仔幼稚園係英普教學,老師話仔仔上堂時都係講廣東話,仔仔多數返學時都係開心既,但有時都話唔想返學,我問佢係咪因為返學聽唔明,佢話係。所以我開始喺屋企時都同佢講下英文希望仔仔可以練習下,特別係陪睡時講得最多,仔仔每次都會話唔鐘意媽媽講英文。如是者,過左一個星期度,一到訓覺時間,仔仔話唔要同媽媽訓,喊住話要同爸爸訓,就算訓著左都好醒訓,一札醒都係要喊住搵爸爸…我已經停左唔夠再同佢講英文,我自己情緒都好受影響,好唔開心,仔仔應該都感受到。過多一兩日情況仲差左,仔仔連日常生活好多鎖事,玩,講故事都唔話要爸爸,我既情緒更加低落,我都知可能又會影響到仔仔。點做先可以令仔仔唔會淨係要爸爸,好想仔仔可以痴番我…

仔仔由好痴媽媽到唔要媽媽…好傷心

慈慧幼苗專家團隊

解答日期:22.11.2018

對於上述個案的情況,我們有以下建議:

控制情緒:我們明白家長的感受,兒子以往跟媽媽有一種親密的親子關係,後來卻像被「嫌棄」,這種感覺的確不好受。建議先放鬆自己,與孩子相處時盡量保持正面心態。

適當減壓:家長宜多與家人分享感受,如兒子現時樂於跟爸爸玩,家長可與爸爸商量,嘗試在父子玩樂時讓媽媽一起參與,逐步與兒子重建親密的親子關係。如發覺自己無法處理育兒所帶來的壓力,可向住址所屬的綜合家庭服務中心尋求專業人士協助。

優質親子時間:親子時間較着重家長與孩子相處時的「品質」,親子時間的目的是建立家長與孩子的關係,可以是一起玩遊戲、聊天分享、講故事等,或是做一些孩子喜歡的事情。建議家長每天抽一些時間與幼兒進行上述活動,建立親子關係。

提供足夠語境:幼兒學習語言,除了在學校學習外,還需要給予充足的語言環境,讓他從生活中透過「習得」(acquisition) 學會。建議家長參考本網站的「培養優質雙語系列」,並與老師商量如何有效提升幼兒的語言能力。

附件檔案 12.5 MB

最新解答問題

Healthy Seed