Healthy Seed
兒子喜歡將玩具散落一地

1至2歲

Healthy Seed收藏

分享

Healthy Seed

Stone Leung

你好,我兒子而家22個月,我發現佢喜歡將一箱玩具 (如積木、車子) 一下子倒出黎,再將佢地掃來掃去,有時又會執起扔下咁。我地比較擔心佢形成習慣後對日後返學都係咁。想問應如何處理?

兒子喜歡將玩具散落一地

admin

解答日期:28.02.2019

媽媽描述孩子玩樂的情況,是典型1~2歲孩子的遊戲表現。兩歲未足的孩子,是仍處於一個「獨自遊戲」的階段。在玩樂時,孩子是沒有甚麼整潔、齊整的概念,更沒有甚麼有秩序、有系統地去玩的想法,他只會自我中心地去用自己的方式去玩。。許多時候,孩子將玩具一下子全部倒出來,「隆」的一聲,即時便撩起他興奮的感覺,左撥右撥,甚或逐件玩具扔來扔去,從中亦會得到很大滿足自己的樂趣。

明白到媽媽對孩子現在的表現,會擔心影響他將來的入學。不過在安全、不影響他人的情況下,我建議媽媽可以在特定的範圍內,例如:某個範圍的地墊,容讓孩子「自由遊戲」。除了旁觀,媽媽亦可以跟孩子一齊玩,享受親子愉快時刻之餘,從中他亦會慢慢學習到如何有規則地去玩。

如果想減少玩具的散亂情況,媽媽可以每次給孩子限量玩具。當然玩樂過後,散亂一地的玩具,媽媽亦須教孩子學習自己收拾好。

如想了解更多兒童成長及親職管教技巧,歡迎你參加「教兒樂家長培訓課程」。

以上資料由慈慧幼苗中心教育主任‧資深註冊社工李淑輝姑娘提供。

附件檔案 12.5 MB

最新解答問題

Healthy Seed