Healthy Seed
兩歲唔痴媽媽睡覺

2至3歲

Healthy Seed收藏

分享

Healthy Seed

Carrie

阿女兩歲,之前一直同媽媽訓,現在成日到訓覺就要同麻麻訓。唔比佢同麻麻訓就哭,死都唔入房,點算好?平時麻麻係照顧者,但出街玩好痴媽媽,點可以令佢同返媽媽訓?

兩歲唔痴媽媽睡覺

admin

解答日期:24.04.2019

明白媽媽一定很煩惱,希望囡囡可以與自己睡。媽媽不妨反思以下問題,看看是否可以找出因素改善情況:

- 女兒想與嫲嫲睡覺,前後期間是否發生什麼事情?

- 近期親子關係是否出現一些改變?

- 奶奶與你如何配合來處理睡覺情況?

- 媽媽期望女兒跟你睡覺,是否有一些很重要的原因?如果女兒跟其他人睡覺,有沒有問題?

很多時候,孩子出現與平時不同的行為都會有一些原因,有時我們可以察覺到,有時可能難以發現。但孩子的行為轉變是否很影響生活、很影響彼此關係等因素,才會構成你是否要處理這個情況的動力。媽媽不妨放輕鬆,先多觀察孩子的行為,同時於睡覺前跟孩子進行多一些窩心的親子活動,睡覺前與孩子預告安排,以增加孩子的心理準備。

以上資料由慈慧幼苗教育主任‧資深註冊社工黃家嘉姑娘提供

附件檔案 12.5 MB

最新解答問題

Healthy Seed