Healthy Seed
眼結石

3至6歲

Healthy Seed收藏

分享

Healthy Seed

jojojoe

早排睇到有篇報導,講述台灣有一名5歲女孩一日內緊盯螢幕6小時,眼睛乾澀就醫,發現生眼結石,可能導致眼角膜缺損。眼結石係咩嚟?因為我仔仔同佢差唔多年紀,又係好鍾意玩ipad,暑假一日玩多過6小時…會唔會同佢一樣都有眼結石,眼結石有冇徵兆?眼結石同眼角膜缺損係咪永久受損,冇得復原?要點樣避免?

眼結石

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系

解答日期:01.09.2022

結膜結石又稱為眼結石,它是一種非感染性眼疾,在上下眼瞼內結膜下出現呈米黃色的小粒,常見於乾眼症、眼敏感,慢性結膜炎的人身上。 

 

形成眼結石的主要成因是由於眼晴發炎或外來異物沉澱產生的分泌黏液,淚水不足且無法帶走沉澱物,慢累積於上下眼瞼內的結膜上,最終變成米黃色的積聚體小粒。 

 

眼結石的患者的眼晴會有痕癢、少少痛,患者會不時揉擦眼晴,磨擦會有機會擦破眼角膜引致發炎,如未及時求醫,嚴重的可以永久眼盲。 

 

眼結石可以用外科手術挑走,但會復發,所以要改掉壞習慣,才可以治本。 

 

由於眼結石其中一種成因是眼乾,如果大人或小朋友長時間看電子屏幕,會導致眨眼次數減少,眼睙水不足去滋潤眼角膜引致乾眼,更何況小朋友的眼球正在發展,避免加重負担,增加患上近視、眼乾症、眼結石等眼疾。預防勝於治療,以下是一些護眼的小方法: 

 

以「20-20-20 法則」即指每使用 20 分鐘電子產品,休息 20 秒,望向 20 呎以 外的景物以放鬆眼睛肌肉。 

常保持雙手清潔,不要揉眼晴,眼部不適時,就要看醫生。 

應保持均衡飲食及充足睡眠,多外出運動,最好每天户外跑動60分鍾,攝取維他命A、C、及E等之水果及蔬菜,例如藍梅、西瓜、木瓜及香蕉等,omega 3的食物如三文魚等。 

每年驗眼,可以及早發現問題,及早治理。 

 

以上提供的資料,只作參考用途!  

 

以上資料由註冊護士整理,經香港大學名譽助理教授劉慧思醫生審批! 

附件檔案 12.5 MB

最新解答問題

Healthy Seed