Healthy Seed
多生齒點處理

3至6歲

Healthy Seed收藏

分享

Healthy Seed

CeciLam

醫生你好,我今年年初偶然發現五歲大嘅仔仔口腔上顎門牙後方位置,有一粒白色尖尖嘅物體。呢四個月不斷生長,越嚟越凸出同尖銳,我地就懷疑係多生齒,想叫小朋友去剝咗佢。但阿仔好抗拒睇牙醫,又話自己唔痛,唔想去剝。所以想請問醫生呢個情況係咪多生齒,佢有咩特徹可以俾我哋判斷?另外,多生齒會唔會好似一般乳齒咁自己脫落?咁要等阿仔幾歲帶佢去剝牙?

多生齒點處理

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系

解答日期:17.04.2023

一般兒童共有20隻乳齒,如果牙齒的數量多於以上數目,即是多生齒。

你仔仔的多生齒沒有引致痛楚,若它跟正常牙齒的長牙方向一樣,隨著年紀慢慢長到口腔,且沒有影響恆牙排列和咬合情況時,不拔除也可以。

但若多生牙的生長方向是逆向生長,會隨著年紀往骨頭深處生長,或是若造成恆牙門牙有縫、門牙旋轉、或其他排列問題時,會建議在恆牙門牙長牙之前把多生齒拔除,將影響降到最低。

現階段不用太緊張著意,免嚇著仔仔。待小朋友不抗拒看牙科醫生時,才帶他去作詳細檢查作日後的處理跟進吧。

以上提供的資料,只作參考用途!

以上資料由註冊護士整理,經香港大學名譽助理教授及過敏協會主席何學工醫生審批!

附件檔案 12.5 MB

最新解答問題

Healthy Seed