Healthy Seed
先天性心臟病

3至6歲

Healthy Seed收藏

分享

Healthy Seed

Kikihau

我個小朋友6歲,佢有先天性心臟病,我好少俾佢做運動,亦要求學校免佢上體育課。但長遠可能對佢體能發展唔好,想問有咩運動可以做呢?游水練氣好,又得唔得呢?

先天性心臟病

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系

解答日期:04.12.2023

一般而言,除了嚴重且頑固的心律不整外,其餘沒有症狀的心律不整病童應可從事輕到中度的運動。 例如無症狀的、單純的心房早期收縮,如果心臟構造正常,可以不限制運動。 至於心室早期收縮,如果心臟構造正常,且心跳加快後其心室早期收縮減少甚至消失,則不須限制運動。

但不知道你仔仔是那一種先天性心臟病。

左到右分流的先天性心臟病(例如:心房中隔缺損、心室中隔缺損、開放性動脈導管),如果心臟沒有擴大,功能沒有受到影響,沒有肺高壓及心 律不整的情況,可以從事各種運動,甚至是競賽項目。如果是大型的破洞或分流,則只能從事輕度的運動,並需評估其開刀的需要性。

輕度的肺動脈瓣狹窄,若右心室功能正常,病童可以從事各類運動,中重度狹窄的則只能從事輕度的運動。至於重度病人則禁止任何運動。

家長請舆主診醫生商討,你仔仔可以嘗試某些類型的運動和運動時要留意的事項。享受運動帶來的樂趣和健康。

 

以上提供的資料,只作參考用途!

以上資料由註冊護士整理,經香港大學名譽副教授何學工醫生審批!

附件檔案 12.5 MB

最新解答問題

Healthy Seed